Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w sklepie internetowym www.energiatlumaczy.pl (zwanym dalej: „Sklepem”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest:
Energia Tłumaczy Sp. z o.o.
Ul. Międzyborska 21/4
04-041 Warszawa
NIP: 1133010966
REGON: 385594981
KRS: 0000829624


I. Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w trzech celach:
w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie
W tym celu zbieramy następujące dane:
- adres e-mail;
- dane adresowe
- kod pocztowy i miejscowość;
- kraj (państwo);
- ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
- imię i nazwisko;
- numer telefonu.

2. w celu rejestracji Klientów w Sklepie.
Wskazane dane są nam niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz do jego wysyłki.
Przedsiębiorcy dodatkowo podają firmę oraz NIP. Dane te wykorzystujemy do wystawienia faktury.
Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „rozporządzeniem”)
Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale pozwala Klientom szybciej dokonywać ponownych zamówień oraz łatwo zarządzać przekazanymi nam danymi.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
c) kod pocztowy i miejscowość;
d) kraj (państwo);
e) ulicę wraz z numerem domu/mieszkania.
f) imię i nazwisko;
g) numer telefonu.

3. w celu wysyłania Państwu informacji handlowych w formie newslettera.
Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w dowolnym momencie.
Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.
W tym celu Klient podaje jedynie adres e-mail.
Podczas korzystania użytkowników ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie. Dane te przetwarzamy w celu ulepszenia działania strony i przedstawianych na niej treści.
Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.
Nie zbieramy w Sklepie Państwa danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących Państwa zdrowia ani żadnych innych danych wrażliwych.

II. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274);
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

III. Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Energię Tłumaczy na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Energię Tłumaczy produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

2. Energia Tłumaczy wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Energia Tłumaczy wykorzystuje Cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Energia Tłumaczy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies, zachęcamy do uzyskania informacji na stronach producentów przeglądarek:
a) przeglądarka Microsoft Edge;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.

7. Energia Tłumaczy może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest wykorzystywany przez Energię Tłumaczy przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu użytkowników na inne strony przy pomocy linków obowiązują zasady ochrony prywatności administratorów danych stron lub usług. Zachęcamy do zapoznania się z lokalnymi zasadami.

IV. Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Energii Tłumaczy oraz zaufane podmioty przetwarzające dane, z którymi zawieramy umowy regulujące przetwarzanie danych.

V. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo dostępu

Energia Tłumaczy zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie. Jeśli nie posiadają Państwa konta, a chcą otrzymać informacje, o Państwa danych, które przetwarzamy, prosimy o kontakt na adres: sklep@energiatlumaczy.pl.

2. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do zwrócenia się do nas o sprostowanie Państwa danych osobowych, jeżeli dane, które przetwarzamy, są błędne lub się zmieniły. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: sklep@energiatlumaczy.pl.

3. Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: sklep@energiatlumaczy.pl.

4. Prawo do bycia zapomnianym

Mają Państwo możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W tym celu mogą Państwo usunąć konto w Sklepie lub napisać do nas na adres: sklep@energiatlumaczy.pl.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, c i e rozporządzenia Energia Tłumaczy w pewnych przypadkach może odmówić usunięcia danych Klienta, np. w przypadku konieczności wyjaśnienia sporów lub dochodzenia przez Energię Tłumaczy roszczeń od danego Klienta.

Jeżeli otrzymują Państwo newsletter Energii Tłumaczy, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji klikając w link, który znajduje się w stopce każdego newslettera lub pisząc do nas na adres: sklep@energiatlumaczy.pl.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że Energia Tłumaczy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na mocy art. 18 rozporządzenia mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych przez administratora. Jeżeli chcieliby Państwo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, proszę napisać do nas na adres: sklep@energiatlumaczy.pl.

6. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli chcieliby Państwo, byśmy przekazali Państwa dane innemu administratorowi, prosimy o wiadomość e-mail wraz z danymi administratora, któremu mamy przekazać Państwa dane.

7. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Energia Tłumaczy poinformuje Klientów w najszybszym możliwym czasie.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
sklep@energiatlumaczy.pl

Data ostatniej modyfikacji: 29.02.2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl